De participatiewet, een mislukking of slecht bedacht.
“De gemeente op speurtocht naar vermoedelijke fraudeurs”

Door Ronald van Dorland.            Enschede 17-01-2021

De afgelopen tijd is er veel aandacht in de media over mensen die worden bestempeld als bijstand fraudeur. Maar zijn ze dat ook ?. Het blijkt uit de vele verhalen dat veel gemeenten, waaronder ook Enschede, onorthodoxe en inhumane en ja soms onwettige middelen inzetten om op die manier vermeende Fraudeurs op te sporen. Waarbij soms een anonieme melding vaak meer waarde heeft dan de in bezit zijnde kennis.

Sinds de invoering van de participatiewet (kortweg PW) in 2015 zijn er al diverse casussen geweest van bijstandsgerechtigden die door de PW in de problemen zijn gekomen. Een van die gevallen ben ikzelf en dat is dan ook de reden dat ik als ervaringsdeskundige het hele verhaal van alle misstanden ben gaan volgen. Dit neemt steeds meer tijd in beslag maar dat heb ik er voor over. Ik ben hiervoor al meermaals in de diverse media verschenen en dat heeft een doel. Hiervoor is de media van groot belang en dat niet alleen voor mijn eigen casus, maar zeker ook die van anderen. De wijze om gebruik te maken van diverse media maakt het mogelijk om misstanden openbaar en bekend te maken.

Bij de lokale omroep van 1Twente waren al diverse keren monologen te zien over mensen die veelal werden bestempeld als fraudeur in de ogen van de ambtenaren die belast waren met het opsporen van fraudeurs. Deze ambtenaren waren, en zijn nog steeds, vastgepind op beleidsregeltjes en verordeningen opgesteld door Wethouders en collegebestuurders. De grootste fouten van de PW is de te grote vrijheid die ambtenaren hebben om te snel en makkelijk een oordeel vellen en daardoor onnodige sancties op te leggen. Door dit feit zijn er in mijn en veler ogen helden nodig zoals René Beunders van Stichting Sociaal Hart Enschede om mensen met bijstand problemen bij te staan en te ondersteunen. Ook zijn daar natuurlijk meerdere Advocaten en Diaconaal Platform Enschede als ook de oppositie partijen in de gemeente maar ook het F.N.V..

Natuurlijk is de laatste tijd duidelijk geworden dat dit een landelijk probleem is geworden die in veel gemeenten voor komt.

Wat is dan naast het te snel constateren, beschuldigen en sanctioneren nog meer aan de hand ?.
In veel casussen is duidelijk een en hetzelfde probleem te onderkennen. Veelal is de bestempeling van fraudeur het gevolg van Artikel 17 van de PW.

Deze houd in de zogenoemde ‘inlichtingenplicht’. Deze plicht wordt te pas en te onpas gebruikt c.q. misbruikt. Zo is hij voor de meeste bijstandsgerechtigden niet eens bekend wat dus een van de grootste oorzaken is voor de meeste problemen die men leest in de media. Mensen in de bijstand of kennissen vrienden weten gewoonweg niet dat bij een gift op welke manier dan ook, maar ook ondersteuning in niet materiele of financiële middelen aan de bijstandsgerechtigde of gezinsleden opgegeven moet worden aan de gemeente.
Daarom is naar mijn mening Art.17 ook een privacygevoelig hang en wurg artikel. Die snel moet worden aangepast naar een meer humanere en rechtvaardig artikel.
Fraude bestrijden moet, maar doe het humaan en goed.

Mijn oproep aan de lokale politiek, kijk naar de ruimte en gebruik die met ethiek.
Min oproep aan de landelijke politiek, neem de PW op de schop deze maakt mensen ziek.

Ronald van Dorland.
Ervaringsdeskundige en eigenaar Hulpaandeminima.nl

Bronnen:

OmArm Enschede – 1Twente
Tubantia.nl, het laatste nieuws uit Twente en de Achterhoek | tubantia.nl
Homepage | Overheid.nl
Diverse media.

Tags

No responses yet

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *