Nieuwe pagina’s zijn toegevoegd vanwege nieuwe wetgeving of verandering van bestaande wetten of regelingen.

1 Hulp bij Geldzorgen.
Als u uw rekeningen niet meer kunt betalen, kunnen de problemen zich snel opstapelen. U krijgt aanmaningen of er staat een deurwaarder op de stoep. Misschien piekert u over geld. Er zijn adressen waar u terecht kunt voor hulp.

2 De (nieuwe) wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening
Met deze wet zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor de hulp bij schulden van hun burgers. Veel gemeenten hebben deze nieuwe wet aangegrepen om een beleidsmatige heroverweging te maken over schuldhulpverlening en de achterliggende problematiek. Bij het maken van beleidskeuzes spelen dezelfde twee aspecten, die het onderscheid tussen schuldhulpverlening en schulddienstverlening kenmerken, een belangrijke rol. Gemeenten hebben de voorkeur om de schuldenproblematiek zo effectief mogelijk aan te pakken. 
Dit betekent voorkomen van schulden in het algemeen, het voorkomen van recidive en daarmee het oplossen van het probleem dat aan de schulden ten grondslag ligt.
Dit wordt ook wel de ” vroegsignalering ” genoemd

Tags

No responses yet

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *