Maandag 8 februari was de vergadering van de stedelijke commissie onder voorzitterschap van Burger Belangen Enschede een schijnvertoning waarbij inspreker Jan Veldhuizen het inspreken werd belemmert. Hierover heeft Jan Visser (de man van Margriet Visser) een mooie Column geschreven in het nieuwsblad Hart van Enschede onder de naam Dominee. (KLIK)
Maar is de heisa rondom de misstanden in het sociaal domein nog niet ten einde ?
Nee nog lang niet. Tijdens die vergadering werd wel duidelijk dat het college moeite heeft met de dreiging van een onafhankelijk onderzoek en dat het door Margriet Visser van EnschedeAnders en Jelle Kort van GroenLinks ingediende initiatiefvoorstel om een onafhankelijke commissie in te stellen niet erg welkom bleek te zijn. Die zou dan een onafhankelijk onderzoek in gaan stellen naar de misstanden in het sociaal domein van de gemeente Enschede.

Al sinds de invoering van de Particpatie-wet zijn er vele misstanden rondom de uitvoering en handhaving van de Bijstand maar ook die van de W.M.O. (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Ook ligt de jeugdzorg onder vuur. Margriet Visser Heeft in hetzelfde blad een mooie Column geschreven onder de naam: Jeugd. (KLIK).
Dit ‘gedoe’ rond de mistanden zoals het niet verstrekken van een uitkering vanwege wazige regels. Het heel erg strenge en soms inhumane handhavingsbeleid waarbij de verdachtmakingen van fraude weelderig maar vaak onterecht wordt toegepast en er veel te snel wordt overgegaan naar stopzetten van de bijstand en terugvorderen met een boete. en vele misstanden meer wordt regelmatig aan de kaak gesteld. Hierover wordt dan weer bezwaren gemaakt waardoor sociaal advocaten zoals Jan Melief worden ingeschakeld. Ook daar komen dus veel klachten weg. (KLIK)
Veelal komt u dan de naam René Beunders tegen de voorman van Stichting Sociaal Hart Enschede. Ook vaak ziet u de naam Jan Veldhuizen Dominee van het Diaconaal Platform Enschede. beiden zijn grote voorvechters ten het beleid en de misstanden. Margriet Visser van Enschede-Anders vecht al jaren in de gemeenteraad voor een eerlijk en goedwerkend armoedebeleid en jeugdzorg. De Stichting Sociaal Hart Enschede heeft Meerdere malen de lokale pers weten te behalen en zelfs al de landelijke pers. Enkele jaren geleden is er al mede door René Beunders een bezoek geweest van de Nationale Ombudsman. Deze gaat zich nu wederom bemoeien met de slepende kwestie tussen René Beunders en de Gemeente Enschede. Beunders kreeg vorig jaar een waarschuwingsbrief van de gemeente Enschede. De belangenbehartiger, die met Stichting Sociaal Hart Enschede inwoners steunt bij bezwaren in kwesties van bijstand en WMO, bekritiseerde openlijk klachtencommissaris Ninke van der Kooy.
Artikel van de Tubantia in deze zaak vind u HIER

Hoe nu verder ?? Zegt u het maar !!
Ikzelf ben nog steeds van mening dat naast het strenge beleid ook een grote taak is weggelegd voor de wethouder en de ambtenaren om de informatie naar de burgers te verbeteren. Nog té vaak krijg ik meldingen en lees ik in diverse media, dat de informatie over bijvoorbeeld de inlichtingenplicht (art17 pw) niet duidelijk is of soms zelfs onbekend. Grote voorbeelden zijn er de afgelopen tijden meermaals in de landelijke media verschenen. Schenkingen aan (klein)kinderen waarvan niemand wist of er bij nadacht dat dit gevolgen kan hebben. Ik heb de verantwoordelijke wethouder A. Kampman al meermaals op gewezen zelfs in diverse talkshows. Ook de rechten die burgers hebben zoals Bijzondere Bijstand wordt angstvallig stil gehouden omdat elke aanvraag wel eens geld kan gaan kosten. Tevens word wel heel snel negatief beoordeeld zodat mensen in bezwaar kunnen gaan. Dit hoopt de gemeente natuurlijk niet want ook dat ………

Wordt vervolgd…

Tags

No responses yet

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *