Door Ronald van Dorland Ervaringsdeskundige. 11-April-2021

De bijstand, het minimumjeugdloon en alle uitkeringen maar ook de pensioenen moeten omhoog, want de bedragen zijn niet meer van deze tijd. Dat vindt het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Het heeft vijf jaar onderzoek gedaan in tachtig gemeenten en concludeert dat tienduizenden mensen elke maand tientallen euro’s tekortkomen. Daarom eisen wij verhoging van de inkomens voor alle mensen met een (bijstand)uitkering, of een minimumloon. De inkomens van de minima zoals ZZP’ers mensen met een uitkering of minimumloon zijn de afgelopen jaren te weinig meegegaan met de verhogingen van de vaste lasten en kosten voor het levensonderhoud. Ook nu tijdens de Corona Crisis zien de voedselbanken en andere hulpverlenende instanties een toestroom aan mensen die moeite hebben om elke maand maar weer de touwtjes aan elkaar te knopen.

Klik en teken de petitie

Vooral nu in de tijd dat er vooral alleen maar media aandacht is voor cijfertjes van besmettingen, testen en vaccinaties wordt de “dreigende” armoede vergeten of op zijn minst in een vergeethoekje geduwd.
Maar toch is dit de gruwelijke werkelijkheid wanneer burgers die vooral rond moeten komen met steeds minder worden geconfronteerd met hogere vaste lasten, maar daar bovenop de rekening krijgen van alles wat deze pandemie ons burgers ook op kosten jaagt.
(Ikzelf noem het schertsend maar een ‘pan-met-mie, want leuker kunnen we het niet maken).
Ik doe daarom een oproep aan de landelijke overheid dus de regering om na te gaan denken over een echte compensatie en een realistische inflatiecorrectie want de huidige van de afgelopen jaren durven vele minima niet eens op de wc-rolhouder te hangen.

Het lukt veel gemeenten onvoldoende om hun inwoners financieel te ondersteunen. Vooral jongeren tot 21 jaar met een bijstandsuitkering of minimumloon en stellen met een bijstandsuitkering met twee of meer kinderen van 12 jaar en ouder worden niet altijd goed geholpen, komt naar voren uit het Nibud-onderzoek. Maar ik krijg zelf ook vaak berichten van vooral alleenstaande volwassenen die moeilijkheden krijgen. Veel aandacht gaat naar de Kinderen en gezinnen maar er is toch ook een grote groep en dat is de alleenstaande. Ik vraag dan ook zowel de regering als ook de plaatselijke politiek op om te gaan kijken naar deze groep.

Klik en teken
Tags

One response

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *