De wet houdt geen rekening met de vraag of een aanvrager of uitkeringsgerechtigde de regels en plichten begrijpt of niet. […]