Wanneer de deurwaarder beslag op uw uitkering heeft gelegd onder de gemeente of het UWV, dan ligt er ook beslag op het vakantiegeld van uw uitkering of salaris. Dit betekent dat uw werkgever of uitkeringsinstantie het vakantiegeld in mei of juni aan de deurwaarder moet overmaken. U krijgt dan geen vakantiegeld overgemaakt en u heeft geen recht op vakantiegeld.

De beslagvrije voet geldt voor uw netto inkomen waarop geen beslag mag worden gelegd door een deurwaarder. Wordt in mei of in juni uw vakantiegeld uitbetaald, dan valt dit hoger maandinkomen onder het beslag. Dit is wettelijke toegestaan, behalve als uw gemiddeld jaarinkomen door beslag op uw vakantiegeld daalt tot onder de wettelijke beslagvrije voet.

DE HOGE RAAD: GEEN BESLAG OP VAKANTIEGELD BIJSTAND

De Hoge Raad heeft echter geoordeeld dat er bij beslag op uw vakantiegeld door de deurwaarder rekening moet worden gehouden met de wettelijke beslagvrije voet. Dit betekent dat over een heel jaar genomen 90% van de bijstandsnorm voor u vrij moet blijven om van te leven.  Wanneer u dus inkomen of een uitkering heeft die elke maand onder de beslagvrije voet ligt, dan mag de beslaglegger niet uw vakantiegeld in beslag nemen. U heeft dan geen beslag op uw vakantiegeld en de deurwaarder moet reeds in beslag genomen vakantiegeld terugbetalen.

BESLAG VAKANTIEGELD BIJSTAND

In geval van beslag op uw bijstandsuitkering of inhouding op uw bijstand door de gemeente, is het meestal zo dat het maandelijks bedrag dat voor u beschikbaar blijft, is gelegen beneden 90% van de bijstandsnorm. In dat geval is uw vakantiegeld niet voor beslag vatbaar. De Hoge Raad heeft hierover op 31 oktober 2014 een uitspraak gedaan. U bouwt maandelijks uw vakantiegeld op en dit wordt meestal één keer per jaar uitbetaald in mei of in juni. Deze eenmalige uitbetaling van het vakantiegeld moet worden gelijk gesteld aan twaalf nabetalingen die elk dienen te worden toegerekend aan uw inkomen per maand. Dit betekent dat beslag op het vakantiegeld onrechtmatig is als uw inkomen per maand, inclusief één twaalfde deel van het vakantiegeld, onder de beslagvrije voet blijft. Ook in geval van wisselende maandelijkse inkomsten heeft de Hoge Raad bepaald dat het derdenbeslag op het vakantiegeld naar rato geldt. Als uw inkomen de ene maand wel boven de beslagvrije voet uitkomt en de andere maand niet, dan kan alleen beslag worden gelegd op het vakantiegeld voor de maanden dat het inkomen de beslagvrije voet, inclusief één twaalfde deel van het vakantiegeld, overstijgt en dus niet voor de maanden dat het inkomen (inclusief deel vakantiegeld) onder de beslagvrije voet van 90% van de bijstandsnorm is gebleven. Deze regel geldt niet alleen voor beslag of inhouding op bijstandsuitkeringen, maar ook bij beslag vakantiegeld WIA, beslag vakantiegeld UWV en beslag vakantiegeld 2019.

Bron: Hoge Raad 31 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:3068

BESLAG OP VAKANTIEGELD MAG MEESTAL NIET

De conclusie is, dat als uw inkomen te laag is, de deurwaarder uw vakantiegeld niet in beslag mag nemen. Helaas doen deurwaarders die meestal wel. Wij hebben een voorbeeldbrief die u aan de deurwaarder kunt sturen als uw vakantiegeld niet wordt uitbetaald. Reageert de deurwaarder niet, of kunt u de brief niet zelf versturen, neem met ons contact op. Wij zorgen dat de deurwaarder u alsnog uw vakantiegeld uitbetaald indien u daar recht op heeft.

INKOMEN LAGER DAN BESLAGVRIJE VOET

Is uw uitkering lager dan de voor u geldende wettelijke beslagvrije voet? Dan heeft u te weinig geld om van te leven. De deurwaarder mag geen beslag leggen om uw uitkering. Indien u bijna elke maand van het jaar onder de beslagvrije voet zit, dan moet de deurwaarder hiermee rekening houden indien hij uw vakantiegeld in beslag wil nemen. Meestal valt uw gehele vakantiegeld, of een deel van uw vakantiegeld, buiten het beslag en mag de deurwaarder dit niet in beslag nemen, of moet hij dit geld aan u terugbetalen. U heeft altijd recht op een minimaal deel van uw inkomen om van te leven. De deurwaarder mag dat niet in beslag nemen. U kunt het onterecht ingehouden vakantiegeld zelf aan de deurwaarder terugvragen met een voorbeeldbrief van ons.

Bij vragen.

Heeft u nog vragen, of komt u er nog niet uit, neem dan contact met ons op.