Heeft u moeite om rond te komen met uw inkomen? En krijgt u te maken met onverwachte kosten die u niet kunt betalen? Dan kunt u misschien een (gedeeltelijke) vergoeding krijgen van de gemeente. Dit heet bijzondere bijstand Een aanvraag voor bijzondere bijstand doet u via internet.

Kijk bij ‘Voorwaarden’ waaraan u moet voldoen om bijzondere bijstand te kunnen krijgen.

Onder ‘Bijzonderheden’ vindt u informatie over de verschillende kosten en voorbeelden hiervan.

Kijk bij ‘Aanvragen’ hoe u de aanvraag kunt doen.

Er bestaat alleen recht op bijzondere bijstand als er sprake is van bijzondere omstandigheden in uw persoonlijke situatie. Dit betekent dat we kijken naar wat in uw situatie noodzakelijk is. De gemeente onderzoekt dit bij elke aanvraag voor bijzondere bijstand.

Waarvoor wordt  bijzondere bijstand vaak aangevraagd.

Kosten voor de eigen bijdrage van bewindvoering

Kosten voor rechtsbijstand

Kosten voor inrichting of huisraad (ook elektrische apparatuur)

Kosten voor vervoer

Werkkosten en -vergoedingen

Heeft u een hulpmiddel nodig om uw (toekomstig) werk goed te doen? Bijvoorbeeld een fiets, werkkleding, reiskosten, computeraanpassing, verstelbaar bureau, aangepaste bureaustoel of orthopedische werkschoenen? Dan kunt u hiervoor bij de gemeente een vergoeding aanvragen . Ga hiervoor naar de pagina werkkosten en -vergoedingen (KLIK hier).

AANVRAGEN

De aanvraag voor bijzondere bijstand doet u via internet. Hieronder leest u hoe u dit moet doen. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Als u die niet heeft, moet u eerst DigiD aanvragen (KLIK HIER) bij de Rijksoverheid. Heeft u een actuele DigiD dan kunt u direct bijzondere bijstand digitaal aanvragen (KLIK HIER).

Als u een partner heeft moet ook uw partner bij het aanvragen inloggen met zijn of haar eigen DigiD. U kunt hiervoor de instructies in het aanvraagformulier volgen .

Bewijsstukken uploaden en bewaren.

Het is belangrijk dat u bewijsstukken, zoals rekeningen, uploadt bij de aanvraag waar dat gevraagd wordt. De originele bewijsstukken moet u bewaren. Want als u bijzondere bijstand aanvraagt, moet u de kosten waarvoor u de bijstand aanvraagt kunnen aantonen. Kunt u niet bewijzen dat u de kosten moet of moest maken of heeft u deze kosten al betaald? Dan heeft u geen recht op bijzondere bijstand. Voor een snelle afhandeling van uw aanvraag is het belangrijk dat u alle noodzakelijke bewijsstukken direct of uiterlijk binnen een week uploadt.

Wilt u tips hoe u het beste uw bewijsstukken upload? Lees dan de folder Handige tips vooraf om via internet bijzondere bijstand aan te vragen (KLIK HIER). (PDF).

LET OP!

Als u de aanvraag niet meteen kunt invullen kunt u de aanvraag onderbreken. U kunt er dan later mee verder gaan. De gegevens blijven 14 dagen bewaard. Na 14 dagen worden de aanvraag en de bewijsstukken automatisch verwijderd. Als u daarna opnieuw aanvraagt, heeft dat gevolgen voor de ingangsdatum van de uitkering.

Uploaden van noodzakelijke bewijsstukken als u al een aanvraag heeft ingediend

Als u bij het indienen van uw aanvraag niet alle noodzakelijke bewijsstukken heeft geüpload kunt u dat ook later doen.

 In de folder Handige tips om bewijsstukken te uploaden, na het indienen van de aanvraag bijzondere bijstand (KLIK HIER) (PDF) leest u hoe u dit kunt doen.

Als u alle gevraagde gegevens heeft ingeleverd, duurt de afhandeling van een aanvraag maximaal 8 weken. Deze tijd is nodig om uw gegevens te controleren en vast te stellen of u recht heeft op bijzondere bijstand. Via Mijn Loket kunt u de voortgang van uw aanvraag volgen.

Heeft u een wijkcoach? Wij kunnen contact opnemen met de wijkcoach voor meer informatie over uw situatie. Dit doen wij alleen als u hiervoor toestemming hebt gegeven.

Lukt het u niet om uw aanvraag via de computer te doen, of heeft u een vraag? Dan kunt u ons op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur bellen via 053 – 481 7800. We zoeken dan samen naar de beste manier om uw aanvraag bijzondere bijstand in te dienen.

Aan deze voorwaarden moet u voldoen om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand:

U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld. Gelijkgesteld met een Nederlander bent u als u komt uit een EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland. Ook bent u gelijkgesteld als u een geldige verblijfsvergunning heeft of rechtmatig in Nederland verblijft (bijvoorbeeld als u een juridische procedure tegen een afwijzing van uw verblijfsvergunning voert)

U bent inwoner van de gemeente Enschede.

U heeft niet genoeg inkomen en/of vermogen om de kosten zelf te betalen.

U bent 18 jaar of ouder.

U kunt aantonen dat uw kosten onvoorzien en noodzakelijk zijn.

U heeft kosten door bijzondere of dringende omstandigheden.De vergoeding van de kosten kan niet op een andere manier.

Voldoet u niet aan deze voorwaarden dan is er geen recht op bijzondere bijstand.

Algemene of bijzondere kosten

Algemene kosten

Algemene kosten zijn kosten die iedereen zo nu en dan heeft. Bijvoorbeeld kosten voor: Verhuiskosten en woninginrichting bij een noodzakelijke verhuizing. Kosten inrichting woning bij een noodzakelijke verhuizing. Woonkosten (bij hoge woonlasten in verhouding tot inkomen). Huishoudelijk apparatuur zoals een wasmachine of een stofzuiger. Babyuitzet.

Voor deze kosten moet u zelf sparen of geld lenen. Dit kan bijvoorbeeld bij de Stadsbank Oost Nederland (SON). Heeft u niet kunnen sparen en kunt u geen lening krijgen? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen. De gemeente kijkt dan hoeveel inkomen en/of vermogen u heeft en beoordeelt of, en hoeveel u zelf kunt betalen.

Lening

Krijgt u bijzondere bijstand voor algemene kosten? Dan gaat het vaak om een lening die u in termijnen moet terugbetalen. In bijzondere situaties hoeft het bedrag niet worden terugbetaald.

Bijzondere kosten

Bijzondere kosten zijn extra kosten die niet iedereen heeft en die soms niet helemaal uit het maandelijkse inkomen kunnen worden betaald. Zoals dieetkosten of de eigen bijdrage voor een advocaat. Kunt u deze kosten niet op een andere manier vergoed krijgen? Dan kunt u hiervoor bijzondere bijstand aanvragen.

Eigen bijdrage bijzondere bijstand

Als uw inkomen hoger is dan het bijstandsniveau wordt een draagkrachtberekening gemaakt. Draagkracht is de mogelijkheid die u zelf heeft om de kosten te betalen. We kijken daarbij naar uw inkomen en vermogen. Hoe hoger uw inkomen en vermogen, hoe minder bijzondere bijstand u kunt ontvangen.

De volgende inkomsten tellen niet mee voor de draagkrachtberekening: kinderbijslag, huurtoeslag, zorgtoeslag, studietoelage voor directe studiekosten en kinderkortingen van de Belastingdienst. 

Als de gemeente bijzondere bijstand verstrekt voor bijzondere kosten hoeft u dit meestal niet terug te betalen.

Welke gegevens heeft u nodig?

Wij vragen naar het inkomen en vermogen van uzelf, uw partner en thuiswonende kinderen jonger dan 18 jaar. Het kan zijn dat u deze gegevens pas geleden heeft opgegeven. Bijvoorbeeld voor een bijstandsuitkering of een andere aanvraag bijzondere bijstand. Dan hoeft u ze niet nog een keer door te geven.

Medische kosten

Voor medische kosten wordt geen bijzondere bijstand verstrekt omdat u zich hiervoor kunt verzekeren. Meer informatie vindt u op de pagina Bijstand en Zorgverzekering.

Kindpakket: regelingen voor kinderen en gezinnen

Heeft u kinderen tot 18 jaar? Kijk dan of uw kind in aanmerking komt voor een regeling uit het Kindpakket. In Enschede zijn er verschillende mogelijkheden en regelingen om mee te doen aan belangrijke dingen. Bijvoorbeeld door betaling van contributie voor sport of muziekles, schoolreizen of begeleiding op school. Op enschede.nl/kindpakket vindt u alle regelingen en organisaties die helpen op een rij.

Als u het niet eens bent met de beslissing.

Dan kunt u bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. Dit moet u doen binnen 6 weken nadat u de beslissing op uw aanvraag heeft ontvangen. U moet in ieder geval de volgende gegevens in uw bezwaarschrift opnemen:

uw naam en adres;

de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;

een omschrijving van de beslissing waartegen u bezwaar maakt;

de reden waarom u het er niet mee eens bent;

uw handtekening.

Wilt u ook uw telefoonnummer op het bezwaarschrift vermelden? Wij kunnen dan zonodig contact met u opnemen. U kunt uw bezwaarschrift sturen aan:  

Commissie Bezwaarschriften
Postbus 20
7500 AA  ENSCHEDE

Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.