Wilt u een verzoek indienen voor het aanvragen, veranderen of stoppen van bewind? Of wilt u een formulier of klacht over een bewindvoerder indienen?

Naar welke rechtbank?

U kunt uw verzoek indienen bij de rechtbank in het gebied waar de persoon woont voor wie de maatregel bedoeld is. U doet dit bij de sector kanton/bewindsbureau van die rechtbank.

Contact met de rechtbank

Weet u welke rechtbank (en locatie) over het bewind gaat? Dan kunt u hieronder naar de contactgegevens van de sector kanton of het bewindsbureau van de desbetreffende rechtbank.