Waar kan ik mijn algemene bijstand aanvragen?

U kunt algemene bijstand aanvragen bij uw gemeente of via werk.nl. Als u recht heeft op bijstand, krijgt u dat vanaf de dag dat u dit bij de gemeente aanvraagt en niet eerder. Zorg dus dat u op tijd uw aanvraag doet. U voorkomt daarmee dat u geld misloopt als de gemeente uw aanvraag goedkeurt.

Deze animatievideo legt uit hoe de bijstandsuitkering werkt.

Beslistermijn bijstand

De gemeente moet na ontvangst van uw aanvraag voor een bijstandsuitkering binnen 8 weken een beslissing nemen. Als de aanvraag onvolledig is, kan de gemeente de beslistermijn verlengen. De gemeente informeert u hierover.

Wettelijk voorschot op bijstand

Heeft de gemeente 4 weken na de aanvraagdatum nog geen beslissing genomen op uw bijstandsaanvraag? Dan beoordeelt de gemeente of u recht heeft op een wettelijk voorschot. Het voorschot bedraagt 90% van de bijstandsnorm die voor u geldt.

De aanvraag voor bijstand doet u via internet. In een kort filmpje (klik op de link of op de afbeelding hierboven) kunt u zien hoe het digitaal aanvragen van een bijstandsuitkering in zijn werk gaat.

Wilt u nog meer handige tips bij het aanvragen van een bijstandsuitkering bijvoorbeeld hoe u het beste bewijsstukken digitaal moet inleveren? Lees dan ook de folder ‘Handige tips om via internet een bijstandsuitkering aan te vragen’ (Pdf).

Hoe u het beste bewijsstukken digitaal moet uploaden nadat u uw bijstandsaanvraag heeft ingediend? Dat leest u in de folder ’Handige tips om bewijsstukken te uploaden, na het indienen van een bijstandsaanvraag’ (Pdf).

Voor een snelle afhandeling van uw aanvraag is het belangrijk dat u alle noodzakelijke bewijstukken direct of uiterlijk binnen een week na uw aanvraag uploadt.

LET OP!

Als u de aanvraag niet meteen kunt invullen kunt u de aanvraag onderbreken. U kunt er dan later mee verder gaan. De gegevens blijven 14 dagen bewaard. Na 14 dagen worden de aanvraag en de bewijsstukken automatisch verwijderd. Als u daarna opnieuw aanvraagt, heeft dat gevolgen voor de ingangsdatum van de uitkering.

Hieronder leest u wat u moet doen om de aanvraag in te dienen. Lukt het u niet om uw aanvraag via de computer te doen, of heeft u een vraag? Dan kunt u ons op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur bellen via 053 – 481 7800. We zoeken dan samen naar de beste manier om uw bijstandsuitkering aan te vragen.

Een bijstandsaanvraag  starten

U bent jonger dan 27

Als u jonger bent dan 27 jaar, dan kunt u niet direct een bijstandsuitkering aanvragen. Voor u geldt namelijk de wettelijke zoekperiode van vier weken. Voor of direct nadat u werkloos bent geworden gaat u zich als werkzoekende inschrijven bij het UWV. Dit kunt u doen via Werk.nl. Om de zoekperiode te laten registreren dient u zich te melden bij de jongerenconsulent. Zij leggen uit wat er in de zoekperiode verwacht wordt en wanneer de zoekperiode afgelopen is. U kunt bellen met het Gemeentelijk Contact Centrum om een afspraak te maken met een Jongerenconsulent. Het telefoonnummer is 053-4817800.

U krijgt dan een gesprek met een van onze medewerkers. De zoekperiode start op de datum waarop u zich meldt bij WerkpleinTwente. Deze datum is later ook de ingangsdatum van uw mogelijke uitkering. Na de zoekperiode kunt u digitaal een bijstandsaanvraag indienen. Bij ‘Aanvragen’ leest u meer over het aanvragen van een bijstandsuitkering.

U bent 27 jaar of ouder

Ga eerst naar Werkplein Twente. Werkplein Twente is de plek waar werkgevers, werknemers en alles andere rondom werk en inkomen bij elkaar komen. Bent u dus werkeloos en op zoek naar een baan, dan bent u bij het Werkplein Twente op het juiste adres.

Als u 27 jaar of ouder bent, dan geldt de wettelijke zoekperiode van vier weken niet. Dus kunt u direct een bijstandsuitkering aanvragen. U heeft vanaf het moment van aanvragen de arbeidsverplichtingen. Kort gezegd betekent dit dat u direct na de aanvraag zelf actief op zoek gaat naar betaald werk of een opleiding. Het uitgangspunt is dat u zo snel mogelijk weer voldoende inkomen heeft om zelf in uw levensonderhoud te voorzien. De hoogte van de uitkering hangt af van uw situatie. Bijvoorbeeld: als u werk heeft, wordt uw salaris aangevuld tot bijstandsniveau.

Bijstand en verhuizen naar Enschede

Heeft u een bijstandsuitkering en wilt u vanuit een andere gemeente naar Enschede verhuizen? Dan moet u vóór de verhuizing al op zoek naar werk. Doet u dit niet en moet u in Enschede een bijstandsuitkering aanvragen? Dan wordt deze de eerste maand met 100% gekort. U krijgt dus een maand geen uitkering. Dit staat in de Participatiewet. Als u geen werk kunt vinden kunt u een afspraak maken via het Gemeentelijk Contact Centrum (GCC) 053-4817800.

Als u het niet eens bent met de beslissing.

Dan kunt u bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. Dit moet u doen binnen 6 weken nadat u de beslissing op uw aanvraag heeft ontvangen. U moet in ieder geval de volgende gegevens in uw bezwaarschrift opnemen:

uw naam en adres;

de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;

een omschrijving van de beslissing waartegen u bezwaar maakt;

de reden waarom u het er niet mee eens bent;

uw handtekening.

Wilt u ook uw telefoonnummer op het bezwaarschrift vermelden? Wij kunnen dan zonodig contact met u opnemen. U kunt uw bezwaarschrift sturen aan:  

Commissie Bezwaarschriften
Postbus 20
7500 AA  ENSCHEDE

Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.