Over de Fondsen en regelingen.

In Nederland bestaan vele fondsen, die een voor hun oog specifiek doel behartigen.
Veel fondsen zijn particuliere initiatieven, en zijn vaak bekend als stichtingen.
Mag een stichting winst maken ?
Een stichting mag gewoon winst maken. Het is zelfs toegestaan om dit in de statuten op te nemen als zijnde het doel van de stichting. Alleen mag die winst niet bestemd zijn om het bestuur te verrijken maar moet zij uitgekeerd worden aan een ideëel of sociaal doel. Wel mag een een onkostenvergoeding uitgekeerd worden, maar de fiscus uiteindelijk wel naar een verantwoording van die onkosten.

Ook zijn er (vaak wettelijke) regelingen, die vaak gaan via officiële instantie’s.
Vaak gaan deze regelingen via de gemeente, in de vorm van bijzondere bijstand of een W.M.O. regeling.

U wilt een aanvraag doen bij een landelijk of lokaal fonds ?

Dit is mogelijk, en voor informatie over de diverse fondsen en regelingen kunt u contact op nemen.
Let wel dat veel fondsen alleen aangevraagd kunnen worden door een professionele hulpverlener.

Een intermediair of hulpverlener.

Voor veel fondsen of regelingen geld een aanvraag procedure met daarbij een behandeltijd.
Een van de voorwaarden die gesteld wordt is dat een aanvraag gedaan wordt door een hulpverlener.
Een hulpverlener kan zijn een:
ambulant begeleider, bewindvoerder, leraar, enz..
waarom doet men dit ?
Helaas is het vaak voorgekomen dat er fraude werd gepleegd, en ook vanwege de wet op de privacy.
Zo mogen niet officiële instantie’s, zoals particuliere fondsen of stichtingen geen financiële gegevens opvragen bij instantie’s.