Incassobureau en deurwaarder wat is het verschil.

Een incassobureau int schulden in opdracht van een schuldeiser. Als u niet betaalt, kunnen zij een deurwaarder inschakelen die wettelijk meer mag. Wat kunt u doen als u hiermee te maken krijgt?

U krijgt pas met een incassobureau te maken als u na meerdere aanmaningen een rekening niet betaalt. Betaalt u dan nog steeds niet? Dan kan de schuldeiser een deurwaarder inschakelen. Als u met een incassobureau of deurwaarder te maken krijgt, komen er extra kosten boven op de oorspronkelijke rekening.

Wat doet een incassobureau?

Een incassobureau is een bedrijf dat schulden int. Dit gebeurt in opdracht van een schuldeiser. Het contact loopt vanaf nu via het incassobureau. U heeft geen rechtstreeks contact meer met de schuldeiser. Het incassobureau brengt kosten in rekening. Deze kosten komen boven op de reeds bestaande schuld. Het niet betalen van een rekening kost u dus veel geld.

Wat doet een deurwaarder?

Een deurwaarder kan ook schulden innen voor een schuldeiser. Een deurwaarder kan verder gaan dan een incassobureau. Hij kan bijvoorbeeld:

  • een dagvaarding uitbrengen;
  • beslag leggen, bijvoorbeeld boedel- bank- of loonbeslag.
  • een woning ontruimen.

Er is een verschil tussen een incassobureau en een deurwaarder. Een incassobureau heeft geen wettelijke status. Het kan bijvoorbeeld geen beslag leggen op uw spullen, bankrekening of loon. Een deurwaarder kan dit wel. Reageert u niet op brieven van een incassobureau? Dan zal de schuldeiser uiteindelijk een deurwaarder inschakelen om u tot betalen te dwingen.

Wat kunt u doen als u een brief ontvangt?

Het is verstandig om te reageren op een brief van een incassobureau of deurwaarder. Bent u het niet eens met de rekening? Laat dit dan zo snel mogelijk weten. Bijvoorbeeld omdat u de rekening al betaald heeft. Of misschien heeft u nooit iets besteld bij de schuldeiser. Neem in andere gevallen contact op met het incassobureau of deurwaarder om een afbetalingsregeling af te spreken.

De kosten

Als er een incassobureau of deurwaarder wordt ingeschakeld, dan kost dat u geld. Sinds 1 juli 2012 geldt een maximumtarief voor de incassokosten die door de schuldeiser in rekening gebracht mogen worden (Wet incassokosten). Voordat incassokosten berekend mogen worden, moet de schuldeiser een aanmaningsbrief hebben gestuurd met een betalingstermijn van minimaal veertien dagen.

In deze aanmaning moet staan:

  • wat de gevolgen zijn als u niet op tijd betaalt;
  • hoeveel u dan moet betalen;
  • hoe hoog de eventuele btw is die over de incassokosten berekend wordt.

Betaalt u de rekening binnen 14 dagen alsnog? Dan hoeft u geen incassokosten te betalen. Betaalt u niet binnen 14 dagen? Dan hoeft de schuldeiser u niet opnieuw een brief te sturen. Hij kan incassokosten van u vragen.

Het kan zijn dat de incassokosten anders worden genoemd. Bijvoorbeeld administratiekosten, storneringskosten, bureaukosten, aanmaankosten of buitengerechtelijke kosten. Het maakt niet uit hoe de kosten genoemd worden. Ook maakt het niet uit wie de kosten berekent: het totaalbedrag mag niet meer zijn dan het maximumtarief.

In de onderstaande tabel ziet u wat de incassokosten maximaal mogen bedragen.

HoofdsomHoogte incassokosten*
Over de eerste € 250015% (minimaal € 40)
Over de volgende € 250010%
Over de volgende € 50005%
Over de volgende € 190.0001%
Over het meerdere0,5% (max. totaal € 6775)
*Soms verhoogd met BTW

Kosten deurwaarder

Als een deurwaarder een dagvaarding uitbrengt rekent hij naast incassokosten ook andere kosten. Voor de deurwaarder liggen de ambtelijke kosten vast. Ambtelijke kosten zijn de kosten voor het uitbrengen van dagvaardingen, het beslag leggen, en dergelijke. Voor de niet-ambtelijke werkzaamheden (zoals het innen van schulden) kan de deurwaarder zelf tarieven vaststellen.