De Enschedese Klachtencommissaris is een onafhankelijke instantie, waar burgers terecht kunnen met klachten over de gemeente Enschede, bijvoorbeeld over de dienstverlening of hoe ze zijn benaderd door ambtenaren.

Bijvoorbeeld over:

de persoonlijke benadering door medewerkers of bestuurders van de gemeente het krijgen van te weinig, onjuiste of misleidende informatie het niet reageren op u vragen het schenden van uw privacy

De Klachtencommissaris brengt jaarlijks verslag uit van werkzaamheden en adviezen. Daarnaast kunnen in de media artikelen of onderzoeken verschijnen die relevant zijn voor u of voor het Klachtencommissariaat.

Het Klachtencommissariaat

De gemeente Enschede hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar dienstverlening. Maar waar mensen werken worden ook fouten gemaakt. Juist ook dan wil de gemeente Enschede er voor haar burgers zijn. Speciaal hiervoor is er een onafhankelijke Klachtencommissaris. Een aanspreekpunt voor u, iemand die uw klacht serieus neemt en er daadwerkelijk mee aan de slag gaat.

De Klachtencommissaris heeft een kleine en onafhankelijke staf. Samen zorgen zij ervoor dat de afhandeling van uw klacht op een correcte manier plaats vindt.

De Klachtencommissaris biedt niet alleen een luisterend oor, maar weet ook de weg binnen de Enschedese ambtelijke organisatie. We zoeken met u naar de beste manier om uw klacht te behandelen. Dit kan bijvoorbeeld door:

  • Bemiddeling
  • Het doorgeven van signalen
  • Een onderzoek

Ook adviseren we de gemeente hoe er geleerd kan worden van de klachten die binnen zijn gekomen. Op die manier draagt uw klacht bij aan structurele verbetering.

Contactgegevens Klachtencommissaris

Postadres:

Postbus 20
7500 AA Enschede

Bezoekadres:

Stadhuis
Langestraat 24
7511 HC Enschede

Telefonisch: 053 481 86 86
Per email: klacht@enschede.nl(link stuurt een e-mail) 
Website: www.enschede.nl/klachtencommissaris