WERKSESSIE BIJSTAND

24 februari 2016

Casus: Fraude- en boetebeleid I

mijn verhaal

Dit verhaal is opgezet door derden voor publicatie, derhalve deze tekstvorm.

Ronald, medebewoner en mantelzorger van zijn moeder (82).

Ronald was ca. 30 jaar werkzaam als vrachtwagen- en heftruckchauffeur en logistiek medewerker.

Door de economische crisis werd hij werkloos en werd hij in mei 2011 afhankelijk van de bijstand.

In zijn vrije tijd is hij radio-dj en bouwt hij websites voor vrienden en kennissen.

Hij heeft er echter nooit iets mee verdiend.

De Gemeente Enschede zou hem op 26-11-2014 een brief hebben gestuurd met een oproep om op 02-12-2014 op het Werkplein te verschijnen.

Deze brief heeft Ronald echter nooit ontvangen.

Op 02-12-2014 stuurde de gemeente hem een tweede brief met een oproep om op 04-12-2014 te verschijnen.

Echter op dat moment zijn hij en zijn moeder geveld door de griep, waardoor hij de brief die beneden in de brievenbus ligt (zij wonen op de tweede verdieping) niet tijdig onder ogen krijgt.

Op 02-12-2014 ontvangt hij een brief van de gemeente met de mededeling dat zijn uitkering per 02-12-2014 is stopgezet.

Op 08-12-2014 ontvangt hij een brief inzake de intrekking van de uitkering en dat hij over de periode van 25-07-2011 t/m 30-11-2014 ten onrechte een uitkering had ontvangen. Ronald dient op 08-12-2014 onmiddellijk bezwaar in tegen dit besluit.

Op 18-12-2014 ontvangt Ronald een brief van de gemeente met terugvordering bijstand van maar liefst 34.791,20 euro.

De reden van de terugvordering is dat hij niet zou hebben voldaan aan de inlichtingenplicht in verband met inkomsten als dj en websitemaker.

Op 22-12-2014 ontvangt Ronald een brief inzake het voornemen tot het opleggen boete tot maximaal 100 %.

Op 04-02-2015 ontvangt Ronald een brief inzake het opleggen van een 25 % boete over de periode van 25-07-2011 t/m 31-12- 2012 ad 237,91 euro en een 25 % boete over de periode 01-01-2013 t/m 30-11-2014 ad 4.245,55 euro, waardoor de boete 4.483,46 euro en de totale terugvordering 39.274,66 euro bedraagt.

Niemand bij de gemeente informeert Ronald over de mogelijkheid een nieuwe uitkering aan te vragen.

Zijn advocaat mr. de Kaste doet dat wel, waardoor Ronald in mei als nog een bijstandsaanvraag indient.

Deze nieuwe bijstandsuitkering wordt hem per 19-06-2015 toegekend.

Hierdoor heeft Ronald zesenhalve maand geen inkomen gehad.

Tot overmaat van ramp komt zijn moeder op 02-05-2015 ook nog eens te overlijden, waardoor haar AOW-uitkering en een klein pensioen automatisch komen te vervallen.

Op 02-06-2015 legt advocaat mr. de Kaste een verzoek om voorlopige voorzieningen voor aan de rechter in Zwolle maar deze wijst het verzoek af.

Op 23-06-2015 vindt er een hoorzitting plaats bij de Commissie Bezwaar en Beroep.

De commissie veegt het fraude-aspect van tafel omdat de gemeente op de hoogte was van Ronalds’ hobby’s.

De commissie acht verder het bezwaar tegen het besluit terugvordering uitkering en het besluit opgelegde boete gegrond en het besluit beëindiging uitkering ongegrond.

In juli is er inmiddels o.a. een forse huurschuld ontstaan en verhuurder ‘De Woonplaats’ dreigt hem in de zomer met ontruiming van de huurwoning.

Ronald is teneinde raad en dreigt als de ontruiming doorgaat de gaskraan open te zetten.

Dan schakelt ‘De Woonplaats’ acuut de politie en de wijkcoaches in.

De wijkcoach regelt in korte tijd bijzondere (leen) bijstand voor een huurschuld van ruim 6.000,- euro.

Op 17-11-2015 dient de beroepszaak bij de Rechtbank te Almelo, waar de gemeentejurist tijdens de

zitting de rechtbank mededeelt dat zowel het besluit terugvordering uitkering als het besluit opgelegde boete door de gemeente zijn ingetrokken.

De rechtbank heeft op dit moment over het besluit beëindiging uitkering nog steeds geen uitspraak gedaan.

Ronald wacht al twee maanden met spanning de uitspraak van de Rechtbank Almelo af.

Ronald is na dertien maanden stress, angst en onzekerheid compleet afgebrand en beschadigd.

Hij is al ruim een jaar lusteloos, neerslachtig en heeft slaapproblemen.

Om te overleven heeft hij gedeeltelijke inboedel en dierbare erfstukken moeten verkopen.

Hij zit financieel aan de grond en is door toedoen van de gemeente bij Stadsbank Oost Nederland terecht gekomen.

Hij lost sinds juni 2015 waarschijnlijk ten onrechte maandelijks 57,- euro af omdat zijn individuele beslagvrije voet nog niet is vastgesteld.

Ronald ziet echt uit naar de dag dat hij weer met een schone lei kan beginnen.

Vanaf hier gaan we verder met de huidige tijd, een aanvulling van mijzelf.

Op dit moment zit ik vanaf 08-2019, in de minnelijke schuldhulp, en dat wordt gedaan door een bewindvoerder van de Stadsbank Oost Nederland

klik om naar de site te gaan

Door al deze ervaring ben ik begonnen met vele zaken uit te zoeken, omdat ik er achter kwam dat veel zaken niet of nauwelijks bekend zijn voor vooral de minima.

Ik zie (helaas) heel vaak vragen voorbij komen op bijvoorbeeld Facebook, waarbij ik mij afvraag waarom het zo moeilijk is om dit te vinden.

Door middel van deze website en mijn facebook groep wil ik in het gat springen, en proberen om mensen wegwijs te maken, in een wirwar van regels, rechten, maar ook plichten.

Heeft u een vraag naar aanleiding van dit verhaal mail mij dan.