Wettelijke schuldsanering

Wsnp: wettelijk traject

Als het niet lukt om samen met een schuldhulpverlener tot een minnelijk akkoord te komen met de schuldeisers, dan wordt de rechter gevraagd om een oplossing: het wettelijke traject via de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp).

Hoe werkt het?

De schuldenaar kan de gemeente vragen een Wsnp traject voor hem aan te vragen. De verklaring en het verzoekschrift dienen door de gemeente te worden afgegeven bij de rechtbank. Men kan niet direct zelf een verzoekschrift sturen naar de rechtbank. De schuldhulpverlener uit het minnelijke traject kan hierbij adviseren. Hij heeft een voorbeeld van het verzoekschrift en weet welke stukken mee gestuurd moeten worden.

Na enkele weken ontvangt men een oproep om bij de rechtbank te verschijnen. Tijdens deze zitting vraagt de rechter om aanvullende informatie en legt hij meestal nog eens uit welke verplichtingen er zijn om tot de Wsnp te worden toegelaten.

De rechtbank beslist. Hierbij wordt bekeken of het minnelijke traject inderdaad niet mogelijk is. Verder probeert de rechtbank in te schatten of de schuldenaar zich aan de spelregels van de schuldsanering zal houden.

De rechter kan schuldeisers verplichten om mee te werken. Na een periode van 3 tot maximaal 5 jaar worden de overblijvende schulden kwijtgescholden.

Bewindvoerder

Als iemand is toegelaten tot de Wsnp benoemt de rechter een bewindvoerder die de wettelijke regeling uit gaat voeren. Het gereserveerde geld tijdens het minnelijke traject, wordt ingelegd in de boedel. Deze wordt beheerd door de bewindvoerder. De bewindvoerder ziet er op toe dat de schuldenaar de regels van de Wsnp nakomt. Hij onderzoekt de situatie van de schuldenaar en informeert de schuldeisers en de rechter-commissaris.

De schuldenaar moet de bewindvoerder informeren over alles wat van belang kan zijn voor de wettelijke schuldsanering. De eerste maanden gaat al de post naar de bewindvoerder. Op deze manier kan hij controleren of de schuldsanering goed verloopt en of de door de schuldenaar verstrekte informatie klopt.

Boedelrekening

De bewindvoerder berekent een bedrag waarvan men maandelijks moet rondkomen, het Vrij Te Laten Bedrag (VTLB). Dit is in principe gelijk aan het vastgestelde bedrag in het minnelijk traject.

Alle inkomsten boven dit bedrag en eventuele vermogensbestanddelen gaan naar de boedelrekening: een speciale rekening onder beheer van de bewindvoerder. Hiervan worden de schuldeisers betaald en wordt een bijdrage ingehouden voor de bewindvoerder.

Meer weten?

Meer informatie over de Wsnp vindt u op de website van het Nibud
Wettelijke schuldregeling: Wsnp