Wetsvoorstel herziening beslag- en executierecht aangenomen.

Het wetsvoorstel Herziening beslag- en executierecht is aangenomen door de Eerste Kamer.

Met dit voorstel wordt de beslaglegging en executie effectiever en efficiënter en wordt voorkomen dat beslaglegging uitsluitend wordt ingezet als DWANG-middel. Zo wordt een beslagvrij bedrag bij beslag op een bankrekening ingevoerd. Dit houd in dat ook bij een bankbeslag rekening moet worden gehouden met de beslagvrije voet.
Ook wordt geregeld dat er geen beslag mag worden gelegd op roerende zaken, zoals inboedel of een auto, als er blijkt dat de kosten van beslag hoger zijn dan de opbrengst.

Derhalve zal de komende tijd deze pagina worden geactualiseerd.

Bij een loonbeslag mag de deurwaarder niet uw hele inkomen inhouden. In de wet staat dat de deurwaarder een gedeelte van uw inkomen moet vrij houden. Dit deel heet de beslagvrije voet. Hiervan moet u uw vaste lasten betalen. Het inkomen boven de beslagvrije voet wordt aan de deurwaarder overgemaakt om uw schuld af te lossen.

De deurwaarder mag uw beslagvrije voet niet inhouden, zodat u uw vaste lasten kunt betalen. De beslag vrije voet is voor iedereen anders. De basis voor uw beslagvrije voet is 90% van de bijstandsnorm.

Wat is dan de bijstandsnorm ?? Klik voor de huidige norm HIER

De deurwaarder moet rekening houden met uw persoonlijke situatie. Er wordt gekeken naar uw:

 • gezinssamenstelling
 • inkomen
 • woonlasten
 • zorgkosten
 • toeslagen van de Belastingdienst

De beslagvrije voet die voor u geldt, wordt verhoogd met een gedeelte van uw woonlasten en zorgkosten.

Vraag aanpassing van uw beslagvrije voet, aan de hand van de normen beslagvrije voet (klik hier) (pdf).

Denkt u dat uw beslagvrije voet niet klopt? Stuur de deurwaarder dan een aangetekende brief, In deze brief vraagt u de deurwaarder om uw beslagvrije voet aan te passen.

 • Leg in de brief duidelijk uit waarom de beslagvrije voet niet klopt
 • Stuur een berekening mee van uw beslagvrije voet
 • Stuur bewijsstukken mee van uw woon- en zorgkosten
 • Vraag om aanpassing van de beslagvrije voet en om aanpassing in het beslagregister
 • Vraag om terugbetaling van het bedrag dat te veel is ingehouden
 • Bewaar een kopie van de brief en het verzendbewijs

Een Voorbeeldbrief ik bij mij op te vragen.

Meerdere inkomsten

Heeft u meerdere inkomsten waar beslag op ligt? Dan geldt de beslagvrije voet voor alle inkomsten. U moet dan alle deurwaarders aanschrijven. 

Ligt er beslag op één van uw inkomsten? Dan telt het inkomen waar geen beslag op ligt mee voor uw beslagvrije voet. De deurwaarder moet dit inkomen aanvullen tot de beslagvrije voet. De rest mag hij inhouden.

De deurwaarder is verplicht uw beslagvrije voet aan te passen als uw berekening klopt, of als deze in strijd is met de wet.

 U kunt via mij een Voorbeeldbrief krijgen, indien u zelf niet weet hoe u dit moet doen.

Tip: Het berekenen van de beslagvrije voet is niet eenvoudig. Met de tool uwbeslagvrijevoet.nl (Rijksoverheid.nl) krijgt u inzicht in hoe het wordt berekend. Zie ook het filmpje waarin wordt uitgelegd wat de beslagvrije voet is.